Vadlīnija: Pasaulē bija cilvēks, kas atdeva visu Jēzus dēļ - evaņģēlists Marks. Vai mēs varam to katrs izdarīt ar savu dzīvi? Lai Dievs apgaismo un parāda, kā to labāk izdarīt!

Ievads: Svēto Marku godina kā Aleksandrijas Baznīcas dibinātāju. Ir zināms, ka viņš bija Aleksandrijas bīskaps un turpat arī mira mocekļa nāvē 68. gadā. Svētā Marka relikvijas atrodas viņa godam celtajā bazilikā Venēcijā.

Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Uzticamības pilns ir Tas Kungs Savos vārdos un svēts visā Savā rīcībā. (Ps 145, 13)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina atcerēties par galveno bausli, par savstarpējo mīlestību.

Vispasaules lūgšana par aicinājumiem,  Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Gavilējiet Tam Kungam, visas pasaules zemes! Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar gavilēm! (Ps 100, 1-2)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina atvērt savas sirdīs Dieva Vārdam un būt kopā ar Kristu.

Vadlīnija: Viņa dusmas pastāv tikai īsu mirkli, bet Viņa labais prāts visu mūžu. (Ps 30, 6)

Ievads: Šīsdienas liturģija mums atgādina par mīlestību, par Dieva mīlestību pret saviem bērniem. Aicina nožēlot grēkus, atgriezties pie sava Tēva un atzīties, ka mīli Viņu no visas sirds.

Vadlīnija: Lūk, Es nāku pildīt Tavu gribu! (Ebr 10,7)

Ievads: Šodien mēs svinam Kunga Pasludināšanas svētkus un liturģija mūs aicina pildīt Dieva gribu savā dzīvē.

Vadlīnija: Tas Kungs ir ar mani, es nebīstos nenieka. Ko cilvēki man darīs? Tas Kungs ir ar mani, lai man palīdzētu; tādēļ es droši noskatīšos uz saviem ienaidniekiem, gavilēdams uzvaras priekā. (Ps 118, 6-7)

Ievads: Dieva Žēlsirdības svētkos pārdomāsim, cik daudz Dievs mums un visai cilvēcei ir piedevis. Atvērsim savas sirdis, lai saskatītu Dieva mīlestības pēdas savā ikdienā. Lai tas mūs pamudina pildīt baušļus pilnīgākā veidā.