Gavēņa 3. svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas; Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. (Ps 103, 3-4)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina nepaiet garām tikšanām ar Dievu, vienmēr būt modriem un gataviem atbildēt aicinājumam sekot Viņam.

Gavēņa 2.svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Neapslēp no manis Savu vaigu un neatstum Savu kalpu dusmās - Tu esi mans palīgs! Neatmet mani un neatstāj mani, Tu Dievs, mans pestītājs! Ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad Tas Kungs mani pieņems. (Ps 27, 9-11)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina iemācīties piedot citiem cilvēkiem, atteikties no sevis, lai saprastu, ko nozīmē īstā Mīlestība.

Gavēņa 1. svētdiena, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija: Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums! Visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij, jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos.  (Ps 91, 9-11)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina nekrist sātana kārdinājumā, un kļūt par Dieva mīlestības un miera nesējiem.

Pelnu trešdiena, svētki

Vadlīnija: Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā apžēlošanā! (Ps 51,2)

Ievads: Šodien sākas Lielais Gavēnis, grēku nožēlošanas un iekšējās atjaunošanās periods, un šīs dienas liturģija mūs mudina iekšēji attīrīties, aicina uzsākt grēku nožēlas ceļu, lai varētu uzvarēt ļauna kārdinājumu un sākt jaunu dzīvi.

Parastā liturģiskā laika 5.svētdiena, Psaltērija V nedēļa

Vadlīnija: Kad man jāstaigā zem ciešanu spaida, Tu uzturi manu dzīvību; Tu izstiep Savu roku pret manu ienaidnieku dusmām, un Tava labā roka man palīdz un palīdzēs. Tas Kungs to darīs manas glābšanas labā!  (Ps 138, 7-8)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina uzticēties Kungam, pastāvīgi nožēlot savus grēkus un dot iespēju Dievam strādāt caur mums. Kungs grib redzēt mūs, mēs esam Viņam vajadzīgi.

Vadlīnija: Kungs, Tu esi godības Karalis, Tava labā roka ir taisnības pilna.

Ievads: Šodien mēs svinam Kunga prezentācijas svētnīcā svētkus. Šodien mums tiek atgādināta Dieva apredzības apslēptā darbība. Mierīgi ienāk šie iecerēti notikumi, un vienlaicīgi Kunga apmeklējumi paliek noslēpumaini un negaidīti. Šīsdienas liturģija mūs aicina attīrīt sirdī, lai mēs nonāktu Debesīs.