Parastā liturģiskā laika 4.svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Uz Tevi es esmu paļāvies no mātes miesām, no mātes klēpja Tu esi mani gaismā vedis.

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina atvērt savu sirdi Dieva mīlestībai, paļauties uz Viņu un nebaidīties izpildīt Kunga gribu.

sv. apustuļa Pāvila atgriešanās, svētki.

Vadlīnija: Tu būsi Viņa liecinieks. (Apd 22, 15)

Ievads: Šīsdienas Mises laikā pārdomāsim atgriešanās un liecināšanas nozīmi mūsu dzīvē.

Parastā liturģiskā laika 3.svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Kungs pasargi mūs no augstprātīgas lepnības grēkiem, lai tie nevalda pār mums.

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina atļaut Dievam vadīt mūsu dzīvi un darīt daudz labus darbus.

Parastā liturģiskā laika 2.svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Stāstiet tautām par Viņa godību, visām tautām par Viņa brīnuma darbiem! (Ps 96, 3)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina iet pa ticības ceļu un izpildīt Dieva gribu, pilnīgi uzticoties Viņam.

KUNGA JĒZUS KRISTUS KRISTĪŠANAS SVĒTKI, lieli svētki

Vadlīnija: Un lūk, virs Viņa atvērās debesis (Mt. 3, 16)

Ievads: Šodien mēs esam aicināti īpaši pārdomāt Jēzus un arī mūsu Kristības – kāda loma un spēks ir Kristībām mūsu dzīvē.

Kunga parādīšanās svētki, Triju ķēniņu jeb Zvaigznes diena, lieli svētki

Vadlīnija: Kur ir jaundzimušais Karalis? (Mt 2,2)

Ievads: Šīsdienas sv. Misē pārdomāsim Jēzus atnākšanu šajā pasaulē un dažādu cilvēku attieksmi pret šo notikumu.

Pasaules Miera dienā

Vadlīnija: Lai Kungs pievērš tev savu vaigu un lai dāvā tev mieru! (Sk. 6, 26)

Ievads: Šīsdienas Sv. Mises liturģija aicina pārdomāt Dieva klātesamību šajā pasaulē, kas izpaužas arī caur svētību izteikšanu.