Nāc, Svētais Gars, savā žēlastību bagātībā un apgaismo, atjauno un svētdari savu Baznīcu!

Baznīca tevi godina un pateicas par konsekrētās dzīves dāvanu, kas ir vienmēr aktuāla savu harizmu bagātībā. 

Tavas gaismas vadīti un iesakņojušies kristībā, šie vīrieši un sievietes uzmanīgi seko laika zīmēm un bagātina Baznīcu, izdzīvojot Evaņģēliju un sekojot Kristum, tāpat kā Viņš dzīvojot šķīstībā, nabadzībā, paklausībā, lūgšanā un esot misionāriem. 

(no itāļu valodu tulkoja Ilze Mežniece)

Ābrama, Īzāka un Jēkaba Dievs, Mūsu Kunga Jēzus Kristus un mūsu Tēvs, pieņem lūgumu, ar kuru vēršamies pie Tevis.

Uzlūko savā labvēlībā mūsu alkas darīt labu un palīdzi mums ar mīlestību izdzīvot aicinājuma dāvanu. 

Tu, Tēvs, kas savā mīlestības plānā mūs aicini Svētajā Garā pastāvīgi un aktīvi meklēt Tavu vaigu, liec, lai vienmēr atceramies par Tevi, kas esi jebkuras dzīves vientulībā vai kopienā avots, un kļūstam par Tavas mīlestības atspulgu mūsdienu cilvēkiem. 

Pārsteidzošā kārtā, neskatoties uz daudzām pozitīvām un negatīvām prioritātēm, kas nāk gaismā mūsdienu sabiedrībā, pāvests Francisks ir aicinājis Baznīcu apstāties un pārdomāt par konsekrētās dzīves nozīmi un pieredzi, ko, sekojot Kristum, izvēlējušies daudzi dēli un meitas. Viņš ir izsludinājis Konsekrētai dzīvei veltītu gadu, kas sāksies 2014. gada 30. novembrī, Pirmajā Adventa svētdienā, (Latvijā 21. novembrī) un noslēgsies 2016.gada 2.februārī, Kunga prezentācijas svētkos.

Konsekrētās dzīves institūtu un apustuliskās dzīves kopienu kongregācija ir nekavējoties atbalstījusi mīlošā un uzmanīgā “tēva”, kāds ir patreizējais pāvests, lūgumu, un sagatavojusi kalendāru ar dažādām pasaules mēroga iniciatīvām, kuras īpaši raksturo formu dažādība, ar kurām, pateicoties Svētajam Garam, var izpausties konsekrētā dzīve.

„Konsekrētas personas dzīves gads” logo radīšana tika uzticēta māksliniecei Karmelai Bokasilei (CARMELA BOCCASILE) no Dellino Mākslas studijas, ko 1970. gadā Bari, Romā, Itālijā, dibināja Lillo Dellino un Karmela Bokasile.