Kustības Pro Sanctitate dibinātāja bīskapa Guljelmo Džakvintas (1914-1994) pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados uzrakstītā „Garīgās dzīves minimālā programma” pieredzējusi vairākus izdevumus itāļu valodā. Nelielā grāmatiņa pēc būtības ir koncentrēts ceļvedis ticības praktizēšanai un padziļināšanai ikdienas dzīvē. Šie padomi un norādes, prasības un uzmundrinājumi ir noderīgi ikvienam, kurš Jēzus aicinājumu uz svētumu uztver personiski un nopietni. Apstākļos, kad arvien vairāk sajūtams patērētājsabiedrības spiediens ar
pieaugošu tieksmi nemanāmi „pārprogrammēt” kristiešu ieradumus, darīt viņus aizvien seklākus ticībā, aizvien vājākus garā un mazāk dedzīgus sekošanā Kristum, šī garīgās dzīves „minimālā programma” var kalpot kā drošs kompass, kas ceļā uz svētumu atgādina būtisko un palīdz nezaudēt modrību. Padomu noslēgumā G. Džakvinta sniedz pārskatāmu un
viegli izmantojamu sirdsapziņas izmeklēšanas shēmu.

Baiba Brūdere, Dr. theol.