No 2004. gada pazīstam Sanitu. Viņa dziedāja un spēlēja Sv. Franciska bērnu korī, kur katru svētdienu bijām aicinātas rīkot garīgo stundu korim.
Sanita gribēja padziļināt savu garīgo dzīvi, tāpēc, būdama jauniete (16 gados), kopā ar citiem jauniešiem atnāca uz jauniešu vakaru; tādā veidā viņa vēlējās arī iepazīt vairāk Pro Sanctitate garīgumu. Sanita ilgojās kļūt svēta caur mūziku! Jā! Un tādā veidā ar mīlestību viņa kalpoja mūsu Kustībā, šeit Latvijā un ārpus tās – Nīderlandē un Itālijā, kur caur koncertu, smaidu, prieku un mīlestību viņa deva cerību citiem un liecināja cik skaisti ir kļūt par Dieva svēto bērnu!
Vairākas reizes Kustībā Rīgā viņa piedalījās labdarības koncertos, lai palīdzētu citiem caur mūziku pārdomāt, kontemplēt mūsu aicinājumu uz svētumu. Piedalījās kopā ar jauniešiem rekolekcijās (Asīzē, Jūrmalā, Rīgā), lai arvien vairāk būtu tuvāka Dievam!
Nesen, kad māsa Rita izteica vēlmi iemācīties spēlēt kokli, viņa atrada laiku arī tam un priecājās par sasniegumiem, pat būdama slimnīcā!
Liels paldies no visas sirds no Kustība Pro Sanctitate Latvijā un citur pasaulē!
Mēs Tev esam ĻOTI pateicīgi!

Kustība Pro Sanctitate