Kronītis -lūgšana, lai pasaulē mājotu svētums un brālība

Kristus dzimšanas Novenna ir ģimeņu un kopiena lūgšana laiks.
Sājā gadā lūgsimies lai Jēzu kas nāks mājo mūsu ģimenes, mūsu mājas; lai mūsu māja, draudze, sabiedrība, pasaule, kļūt par Jēzus silīte.
Ka Betlēmīte bija bez durvīm, arī mūsu ģimenes kļūt atvērtas ģimenes, lai palīdzētu un mīlēt tāpat ka Jēzus darīja.

Ievads

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta vienmēr sapņoja par svētumu un brālību visā pasaulē un to sludināja.
Šajā nodomā mēs, Apustuliskas Oblātes, vēlamies visus aicināt lūgties šo kronīti, jo mūsdienu pasaulē pietrūkst svētuma un brālības, un mūsu Pāvests Francisks arvien vairāk aicina mūs to izdzīvot pēc iespējās pilnīgāk.

Sākumā

Tēvs Mūsu, kas esi debesīs..
Esi sveicināta, Marija, ..
Es ticu uz Dievu, ..

Uz lielajām zīlītēm

Euharistiskais Jēzu, svētuma un brālības avots, dari visus cilvēkus svētus un brāļus. (1 reizi)

Uz mazajām zīlītēm

Jēzu, mēs tevi pielūdzam un slavējam (10 reizes)

Katra noslēpuma beigās

Gods lai ir Tēvam un Dēlam

Pirmais noslēpums

Brālība ir ticīgo habitat (dzīves vide) un evaņģelizācijas darba ekleziālais ieraugs.

Pāvests Francisks

Kristietim, ja viņš savu ticību praktizē, brālība ir ne vien kolektīvās dzīves, bet arī individuālās dzīves sirds.

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Otrais noslēpums

Mums ir jārūpējas par to, lai mūsu ģimenēs un kopienās būtu dzīvs šis viesmīlības un brālības gars, lai tādējādi katrs varētu justies "kā mājās". Īpaši, lai mazākie un trūcīgākie, kuri klauvē pie mūsu durvīm, saņemtu pretimnākšanu un piedzīvotu viesmīlību.

Pāvests Francisks

Mūsu pārliecība ir tāda, ka līdzīgi kā svētdarošā žēlastībā ir sākums svētumam – līdz maksimumam attīstītai žēlastībai, tā kristīgā brālība ir sākums līdz maksimumam attīstītai garīgajai brālībai.

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Trešais noslēpums

Kā uzturēt tolerantu un mierīgu savstarpēju sadzīvošanu, kas izpaustos autentiskā brālībā? Kā reliģijas, tā vietā, lai būtu par mūriem, kas šķir, var būt par brālības ceļiem? Tie prasa no mūsu puses nesavtīgas pūles, proti, lai mēs klausītos, pētītu un veiktu diskusijas, lai tādā veidā veicinātu atbrīvošanas, miera, brālības un taisnīguma procesus.

Pāvests Francisks

Brālība ir dzīve, kas maina mentalitāti; tā izpaužas brīvos un radošos veidos, un to nevar vispārināt, klasificēt vai ievietot stingrā, precīzi noteiktā rāmī.

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Ceturtais noslēpums

Izmantojot moto Pacem in terris (Miers virs zemes), es mudināju visus iet pa brālības ceļu.

Pāvests Francisks

Mums ir vajadzīgi ne tikvien svēti cilvēki, ne tikvien cilvēki, kuri dzīvo svēti visās dzīves situācijās, bet arī cilvēki, kas savas attiecības ar citiem cilvēkiem noved līdz maksimālai mīlestības pakāpei.
Brālība, mīlestība, labestība, maigums, elegance, garīgā brālība.

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Piektais noslēpums

Lai mūsu Debesu Mamma palīdz jums visiem būt par tuvākmīlestības un brālības lieciniekiem, vienmēr uzturot jūs vienotībā ar universālo Baznīcu. Es lūdzos par jums un jūs svētīju".

Pāvests Francisks

Jēzus ir nācis mūsu vidū kā brālis, lai gūtu cilvēcisku pieredzi, lai izjustu ko nozīmē būt cilvēkam, lai, kļūdams kā viens no mums, varētu mūs svētdarīt un mums just līdzi.

Dieva kalps Guljelmo DžakvintaApustuliskas Oblātes no Kustības Pro Sanctitate
Republikas laukums 3 / 226
Rīga — LV 1010
Latvija
www.prosanctitate.lv