Vadlīnija: Svētīgs ikviens, kas To Kungu bīstas un staigā Viņa ceļus! Tu pārtiksi no savu roku darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas! Tava sieva ir kā auglīgs vīnakoks tavā namā, tavi bērni kā eļļas koka zariņi ap tavu galdu. Tiešām, tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas To Kungu. (Ps 128, 1-4)

Ievads: Šodien mēs svinam Svētas Ģimenes svētkus, tāpēc pārdomāsim gan to, ka pats Jēzus, Dieva Dēls, ir izvēlējies ģimeni ka ceļu ienākšanai šajā pasaule, gan to cik svarīga ģimene ir tieši tagad, tieši šeit, un tieši tur kur mēs esam, katrs sava ģimene.

Adventa 3. svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Pateicieties Tam Kungam, piesauciet Viņa Vārdu, pasludiniet Viņa darbus tautu starpā! Daudziniet, ka augsti teicams un dižens ir Viņa Vārds!. (Jes 12, 4)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina no visas sirds pateikties Kungam par visiem labumiem, ko Viņš dāvāja mums, un arī aicina nebaidīties izteikt savus lūgumus Dievam

Vadlīnija: Kristus dzimšanas svētkus, svinēsim ar atvērtām sirdīm un ieklausīsimies, ko mums Dievs vēlas pateikt par sava Dēla atnākšanu šajā pasaulē un ko mums katram personīgi nozīmē Kristus piedzimšana.

Ievads: Svētki ir doti, lai mēs varētu priecāties par tiem, kuru dēļ mums ir šie svētki, šajā gadījumā Jēzus Kristus dzimšanas diena un Jēzus priecāsies sagādīt ikvienu atvētu varbūt netīk atvērtu sirdi, jo Jēzus zina, kas tavā sirsniņā notiek un viņš ir tas, kurš gaida, bet Tev tikai jāatbild, lai Kristus piedzimšanas svētki pavadītu ikvienu tavu dzīves dienu. Šis dienas liturģija mūs aicina iepazīt Jēzu, jo Viņš ir redzamā persona, lai iepazītu Dievu.

Vadlīnija: Kungs, es tavā priekšā spēlēšu cītaru un dziedāšu par taviem brīnumiem.

Ievads: Šodienas mēs svinēsim Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētkus. Lūgsim Mariju, lai viņa iemāca mūs būt paļāvīgiem un vienmēr atbildēt uz Dieva aicinājumu.

Adventa 4. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Griezieties pie Manis, tad jūs būsit glābti, visi zemes gali! Jo vienīgi Es esmu Dievs, un cita nav neviena! (Jes 45, 22)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina izpildīt Dieva gribu un kļūt par Viņas valstības dalībnieku.

Adventa 2. svētdiena, Psaltērija II nedēļa

 

Vadlīnija: Kas ar asarām sēj, tie ar gavilēm pļaus: viņi aiziet un raud, dārgu sēklu sējai nesdami, bet tiešām ar prieku viņi atkal nāks un nesīs mājup savus kūlīšus. (Ps 126, 5-6)

Ievads: Šīsdienas liturģijas mūs aicina atbrīvoties no visiem zemes traucēkļiem, piepildīties ar debesu gudrību un kļūt par Kristus sekotājiem.