Parastā liturģiskā laika 30. svētdiena, Psaltērija XXX nedēļa

Vadlīnija: Pateicieties Tam Kungam, piesauciet Viņa Vārdu, sludiniet tautu starpā Viņa darbus! Dziediet Viņam, spēlējiet Viņam, stāstiet par visiem Viņa brīnuma darbiem! (Ps 105, 1-2)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina iemīlēt Dieva baušļus un tos izpildīt, lai mēs varētu iemantot Debesu valstību.

Parastā liturģiskā laika 28. svētdiena, Psaltērija XXVIII nedēļa

Vadlīnija: Atgriezies, Kungs, atkal pie mums! Apžēlojies par Saviem kalpiem! Piešķir mums rītos agri pilnā mērā Savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu! (Ps 90, 13-14)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina vienmēr darīt labus darbus, jo caur tiem Dievs mums dāvā Savu žēlastību.

Parastā liturģiskā laika 29. svētdiena, Psaltērija XXIX nedēļa

Vadlīnija: Tā Kunga acs vēro tos, kas Viņu bīstas un cer uz Viņa žēlastību, lai Viņš to dvēseles izglābtu no nāves un uzturētu viņus dzīvus bada laikā. (Ps 33, 18-19)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina izpildīt Dieva gribu un ar tīro sirdi kalpot Viņam.

Parastā liturģiskā laika 27. svētdiena, Psaltērija XXVII nedēļa

 

Vadlīnija: Svētīgs ikviens, kas To Kungu bīstas un staigā Viņa ceļus! (Ps 128, 1)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina pateikties Dievam par Viņa bezgalīgo žēlsirdību un palīdzību.