Parastā liturģiskā laika 22. svētdiena, Psaltērija XXII nedēļa

Vadlīnija: Kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību, un patiesību glabā savā sirdī, tas pastāvēs mūžīgi!

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina padomāt par savu garīgo dzīvi. Vai mēs pareizi izpildām Dieva baušļus, vai mums ir pareiza attieksme pret Dievu un cilvēkiem?

Vadlīnija: Tu esi skaistākais starp cilvēku bērniem, tavas lūpas ir laipnības un mīlības pilnas, tāpēc Dievs tevi svētīs mūžīgi. (Ps 45, 3)

Ievads: Šodien mēs svinam Debesīs uzņemšanas noslēpumu. Nobeiguma posmu uz zemes, Pestītāja Māte, brīva no Iedzimtā grēka, ir ievesta godībā ar miesu un dvēseli tuvu savam Dēlam debesīs.

Vadlīnija: Visiem Taviem darbiem būs Tevi, Kungs, teikt, un Taviem svētajiem būs Tevi daudzināt. (Ps 145, 10)

Ievads: Šodien mēs svinam apustuļa svētā Bartolomeja svētkus. Svētais Bartolomejs ir viens no Kristus izraudzītajiem apustuļiem. Viņš apliecināja savu ticību mocekļa nāvē — Bartolomeja mocītāji viņam dzīvam novilka ādu. Apustuļa izmocītajai miesai miera vieta ir dota Romā, kur ir uzcelta baznīca viņa godam. Šīsdienas liturģija mūs aicina godināt Dievu un sludināt Viņa godību citām tautām.

Parastā liturģiskā laika 19. svētdiena, Psaltērija XIX nedēļa

Vadlīnija: Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm. (Ps 34, 5)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina līdzināties mūsu Dievam. Mīliet un rūpējieties par citiem, tāpat kā to dara mūsu Tēvs.

Parastā liturģiskā laika 21. svētdiena, Psaltērija XXI nedēļa

Vadlīnija: Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām Tas Kungs viņu izglābj! (Ps 34, 19-20)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina katru dienu sarunāties ar Dievu, jo Kungs palīdz tiem, kas ir tuvu Viņam.

Vadlīnija: Debesis sludina Viņa taisnību un taisnīgumu, un visas tautas redz Viņa godību. (Ps 97, 6)

Ievads: Ar Kristus Pārveidošanās svētku atzīmēšanu baznīca svinīgi atzīst un slavina Dievības un cilvēcības savienojumu Kristus personā. Lai atbalstītu ticību savos mācekļos, kad tie redzēs Viņa ciešanas, Jēzus Kristus parādīja viņiem Savu dievišķo slavu.

Parastā liturģiskā laika 20. svētdiena, Psaltērija XX nedēļa

Vadlīnija: Es slavēšu To Kungu vienmēr, Viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Mana dvēsele ir līksma par manu Kungu, Viņu daudzinādama!

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina pieņemt gudrību un visu, kas nāk no Debesīm.

Parastā liturģiskā laika 18. svētdiena, Psaltērija XVIII nedēļa

Vadlīnija: Kungs, uzklausi manu balsi un steidzies mani glābt, jo Tu esi mans palīgs un mans pestītājs!

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina saklausīt Dieva Gribu, uzticēties un paļauties uz Viņa palīdzību.