Bīskaps Guljelmo Džakvinta (Guglielmo Giaquinta) ir dzimis 1914. gada 28. jūnijā Itālijā. Par priesteri viņu iesvētīja 1939. gada 18. martā. Pravietis universālajam aicinājumam uz svētumu, viņš 1947. gadā nodibināja kustību Pro Sancitate. Euharistiskā adorācijā un Marijas - Paļāvības Jaunavas Bezvainīgās Sirds devocijā viņš smeļ lielu Baznīcas mīlestību un nešaubīgu uzticību pāvestam. Konsekrēts par bīskapu 1968. gada 1. novembrī, viņš izvēlas devīzi: "Duc in altum" (Lk 5, 4). Guljelmo Džakvinta mirst 1994. gada 15. jūnijā, pilnībā pārveidots krustā sistajam Kristum un atdevis Tēva bezgalīgajai mīlestībai.

1947.gadā priesterim Guljelmo Džakvintam tika dota intuīcija, ka aicinājums uz svētumu ikvienam cilvēkam ir Dieva dāvana un reizē pienākums darīt savu dzīvi par mīlestības atbildi. Lūdzoties Svētās Paļāvības Mātes priekšā, kas tika godināta Garīgajā seminārā Romā, viņš izšķīrās dibināt šo kustību. Tāpēc visa apustuliskā maksimālisma ģimene mīl un vienmēr lūdzas uz Paļāvības Māti, svētuma paraugu, paļāvības avotu visai cilvēcei ceļā uz svētumu.